Porozmawiajmy na temat Twojego projektu i zróbmy
razem coś fajnego. Po porstu napisz lub zadzwoń.

kontakt@flou.studio

+48 791 501 249

Odwiedź nasze social media
i bądź na bieżąco z najnowszymi
projektami i kulisami naszej pracy.

Proces

01 / Briefing / Spotkanie

→  Przedstawienie etapów procesu proejektowego
→  Zebranie informacji na temat marki
→  Ustalenie potrzeb i wymagań wobcec realizacji projektu

02 / Analiza

→  Analiza briefu i domówienie ewentualnych niejasności
→  Przygotowanie oferty
→  Podpisanie umowy określającej warunki współpracy

03 / Przygotowanie oferty

→  Zzakresu prac
→  Harmonogram prac
→  Koszty projektu

04 / Umowa

→  Warunki współpracy
→  Przeniesienie praw autorskich i majątkowych
→  Koszty projektu

05 / Projektowanie

→  Moadboardy
→  Koncepcje wstępne
→  Prezentacja projektu
→  Korekty
→  Dopracowanie projektu finalngo

Proces

Procesowe podejście pozwala ograniczyć ryzyko błędu oraz  wypracować spójny i  funkjconalny projekt dającego ralną wartości klientowi.

01 / Briefing / Spotkanie

Etap ten nazywam etapem poznawczym.

Można powiedzieć, że jest to najważniejszy etap, który angażuje obydwie strony w celu jak najlepszego zrozumienia i poznania marki.

Podczas spotkania przedstawiam klientowi, jak wyglądają poszczególne etapy procesu projektowego, odpowiadam na niejasności i prezentuje przykładowe realizacje uwzględniające podejście procesowe.

Kontynuując rozmowę zbieram szczegółowe informacje na temat historii marki, jej misji, celów, poznaje jej ofertę, obszary działań, klientów i konkurencję. Stram sie róeniż poznać preferencje wizualne oraz okreslić jakie osoby będą miały wpływ na poces projekotwy i decyzjność.

Rozmowa zostaje podgumowana ustaleniami dotyczącymi potrzeby i wymagania dotyczących realizacji projektu.

02 / Przygotowanie oferty

W oparciu o analizę zebranych informacji i potrzeb, przygotowuję ofertę, która zawiera ustalony zakres prac, terminy realizacji oraz koszty projektu. Na ty etapie klient może zdecydować, czy nasze ustalenia zwierają wszystko, o czym rozmawialiśmy, czy może jednak są jeszcze jakieś pominięte kwestie, które warto poruszyć. W razie zmian oferta zostaje zaktualizowana i ponownie przedawniona klientowi w celu jej akceptacji. Sprawdzono z https://ikorektor.pl.

03 / Umowa

Po akceptacji warunków oferty przez klienta, przsteujemy do podpisania umowy określającej szcegóły projektu oraz warunki współpracy.

Chciałbym aby nasza współpraca opeirała sie na wzajemnym zaufaniu i transparentosć.

Aby tak było przer rozpoczęciem prac poproszę Cię o wpłątę zadatku w wysokości zadatku w wysokości 30% ceny projektu.  Zadatek jest dla mnie gwarancją, że podchodzisz do projektu poważnie i zależy Ci na dobrej współpracy.

04 / Research i analiza rynku

Po akcpetacji oferty i podpisaniu umowy nasza współpraca oficjalnie się rozpoczeła.

Zgodnie z moim procesem w tym etapie prztsępuje już do konkretnej pracy.

Zanim jednak ropocznę stritkę proces kreatwyny dokoknuje researchu i analizi marki na wielu płaszczyznach. Wszstko po to aby jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby i stworzyć  indywdiualny projekt odpowiadający na potrzeby marki i Towie wymagania wzgleedem kreacji wizualnej.

Analizuje obecny styl komunikacji marki, system identyfikacji wuzalnej oraz określam problemy związane z materiałami pormocyjnymi.

Zbieram informację mające na celu  w celu określenia  potrzeb z zakresu tożsamości wizualnej.

05 / Moadboardy

W opraciu o zebrane infomracje na pierwszym etepie zestaiwam je z zebranymy podczas nalizy wynikami i przedstaiwam.

Zebrane  na pierwszym etepie infomrację konfrontuje z wynikami analizy dzięi czemu zysukuje klarowny pogląd na obecną sytuację komuniajcji marki w zestawieniu z oczekiwaniami i nowym postrzeganiem marki.

Takei zestaiwenie jest bardzo pomocne w określeniu koncepcji nowego kierunku wizualnego, który przedtsaiwam za pomocą minium moadboardów o różnej stylistyce.

Moadboard to nic innego jak zbiór wstępnych  inspiracji nowego stylu wizualnego spełniającego założenia określone podczas spotkania oraz wynikających z przeprowadzonej analizy.

Moadboardy pomggą Ci spojrzeć na swoja markę z całkiem na nowo.

Nastenie wspólnie z omawiamy wady i zalety każdego z możliwych do obrania kierunków oraz dokonujemy wyboru odpowiendiej dla porejktu stylistyki która stanowi wytyczne do dlaszej rpacy na proejtkem.

Pamiętaj aby być zdecydowanym w momencie ywboru kierunku. Powró z etapu prezentacji proejktu finalnego wiaże się z dodatkowymi kosztami gdyże będe musiał pownoeni wykonać tę sama prace.

06 / Koncepcje wstępne

Na podstawie wybranej stylistyki, opracowuje propozycję klucz wizualny – główny motyw graficzny marki wstępne szkice logo, koncepcje graficzne, porpozyję kolorystyczne, doieram kroje pisma i całość przedstawiam klientowi w celu uzyskania jego opinii i feedbacku.

Etap ten powazala jeszcze bardziej doprecyzować Towje preferencje wizualne dzięi czemu już na wczesnym etapie porjektowania zmininmalizować ryzyko nieporuzmineń ziwązanych np. z tym jak ma wyglądać towje logo lub czy wybrana kolortyka będzie odpwoidnia dla Towjej marki.

07 / Projektowanie

Borąc pod uwagę wszystkie zebrnae informację i ustalenia nandszedł czas na etap proejktowania.

To etap bardzo wymagający i czaschlonny. Podczas projetkownaia skupia się zaówno na aspketach wizualnych jak i technicznch tak aby finalny porejtk był jka najlepiej dopasowany do potrzeb i wymagań przygotowany do bezporblemowej eksploatacji na każdej płaszyżnie jego wykorzytywania.

Projektuje logo klucz wizualny – główny motyw graficzny marki, oraz wszytskie wczesniej ustalone elementy. Dużą uwagę przykąłdam do tehcnicznych aspektów każdego z projektownaego elemtnu dzieic zmeu amssz gwracnję, że będziesz mógł koryztsać z nich bezporblmeowo.

Sytsem identyfikajci wizualnej w zalęzności o zakresu i potrzeb moze zaiwerać

Podstaowe elementy to:

Znak marki – Logo
Key Visual
Kolorytyka marki
Typograifa marki
Szablon porejtku wizytówki
Szablon papieru firmowego
Szablon ofert
Szablon prezentacji Power Point
Szablony Social Media
Projekty gadżetów reklamowych
Projekty zoanczeń odzieży
Projekty zonakowąń samochodów

08 / Prezentacja projektu

Przyszeł czas na prezentację projektu.

Możńa rzecz że ten etap jest tym najpryzjemniejszym dla kleintya gdyż stanowiu ziweczenie wspołnych wysiłków poczynionych podczas reliazaji całego proejktu.

Zanim jdnak otrsymasz prezentajcę sprawdzam  zgodność proejktu z zaożemniami i umową,

Następnie wysyłąm link do prezentacji proejktu  tkóym przedtsiawam  Ci wykoane na pdostaiwe czensijesyh ustalen porjekty w postaciaci spójnej prezentacji zaweirającej wszytskieke ustaloiena elemnty pryzkąłdy ich zatsosowań wizualizacje przykładowe zastosowanie.

Wspólnie rozmawiamy o zaporponowanej kreacji i uważnie słucham wszystkich Towich uwag.

Projekt bez Towjej akeptacji nie może zostać zakończony dlatego niebzędne bedzie wprowadzenie twoich uwag do proejtku abyś był w pełni ustasfakcjonowanyz efektu końcowego.

Pamiętaj jednak że to co widzisz to ekfet wpsolnej pracy iwynika on z potrzeb i ustaleń dlatego nie staraj zmieniać się projektu o 180o gdyż przelszismy juz etap na którym wybraliśy odpwoeidni kierunek a zmaina go o 180o spowoduje że zaczniemy wsyztsko od nowa co wiaże się  zdodatkowymi kosztami.

09 / Korekta i dopracowanie

Wysłuchaem Towich uwag dlatego an tym etapie mam mmy miejsce aby je wprowadzić. 

Zawczyaj są to kosmetyczne zmiany ze względu na to, że juz na etapie kocnepcji wstpępnych podjąłeś deczję o kierunku wiuzalnym weług sowich preferencji.

Bąz pewny i konsekwetny wobec sowich wyborów.

Po wporadzeniu korekt wełdłguch wskazanych uwag nanosze ostatnie szlify i ponownie rpzeysłam zaktualziwoane podgląd na cąłośc proejktu.

Jeśłi tym razem wsyztsko jest w porzadku p

10 / Finalizacja

Tutaj potrzebuje jeszcze trochę czasu aby opracować tak zwany Brand Gudilines czyli dokument określający zasady stosowania systemu identyfikacji wizualnej.

Taki dokument zawiera m.in:

Logo i jego konstrukcja, pole ochronne logo, kolorystyka, skalowanie i rozmiar minimalny,

Typografia
Prezentacja kroju pisma, hierarchia styli typograficznych,  stopnie pisma i interlinia, długość wiersza,  tabele

Paleta kolorystyczna
Prezentacja palety kolorytycznej
wraz z opsiami kolorów w wymaganych standardach RGB, CMYK, PANTON, RAL

Layout
Opis tworzenia kompozycji w oparciu oo szablon danego elmentu

Elementy graficzne, piktogramy, zdjęcia itd.

Proces ten jest dość czasochloony ze względu na to zę wymaga on wysokiej dokłądnosci wmporcesie jego towrzenia. Błędnne stworzenie wyycznych może porwadzić do szeregu komplkiacji w pózniejszym stoswoaniu się do żłe spiansych sytycnzych.

Jednoczęsnie tworząć dokuemnt wszystkie niezbędne pliki wi porządkuje w schludną hierachie folderów tak abyś nie miał problemu ze znalezieniem konkretego pliki w konkretnym fomrcie. Jak to się potocznie mówi – „porządek musi być”

Po zakończeniu tego etapu wszytsko jest już gotowe.

Zanim cały proejtk zostanie przkeazny w Towej ręce musiy jeszcze dokończy c formalnosci dlatego finalizując nasz porjekt orzymasz odemnie fakturę końcową do opłacenia pozostałej kwoty projektu.

Z dniem dokonania zapłaty otrzymasz majątkowe prawa autorskie do wykonanego projektua po otrzymaniu zapłaty za wykonany projekt, przekażę Ci wszystkie przygotowane pliki.

Jeśłi dotraliśmy do smaego końca to weirzę że jestes zadowolny z anszej współpracy i efketu finlanego.

Braw dla nas i polecam się na przyszlośc.

10 / Pomoc we wdrożeniu

Pomoc rzy wdorżeniu wiaze się z poświeceniem doatkowego czasu przy jego rlaizajci.

Jesłi na poczatku wspolapracy nie zdecydowlaes sie na wpsarivw tym zakresie nic nie skozadzi.

Porozmaiwjamy i ustalmy zakres wpsarcia. Moęż chcesz abym zlecił i nadzowrował druk towich proejtków. Moze potrzbeujesz pomocy przy wyborz eywkoanwcy gadżetow rkelmaowych. 

A mzę twoim pracwinoy potrzbeuja obajsenien jak uzywa pryzgotowancyh wczensije szblonów.

Porozmaiwajmy jaki zkres prac czeka Cię z=w ziwązku ze zmianami i jak ejstem w staneiCi pomóc. Być może pojawiły się drobne porjektu przy któycb potrzbeujsz mojego wpsarcia.

Jak najbardziej bede Ci wstanei w tym pomóc.

 Potrzbeujsz zlecić druk, Wybór podmiotu odpowiadzialnego za realizację
Analiza rynku i wybór najlepszej oferty uwzględniając potrzeby projektowe oraz określony budżet.

Nadzór na produkcją
Kontakt z podmiotem realizującym produkcję oraz dbałość i odpowiedzialność za realizację materiałów.

10 / Dalsza współpraca

Jeśłi jestes zadowlony ze wspólpracy ale nadal potrzbuejsz wsparcia przy inncyh proejtakach, jestem otwarty na kontunowanie współpracy.

Spotkaj my się, porozamwiajmy, ustalimy potrzeby i warunki i do dzieła

Procesowe podejście pozwala ograniczyć ryzyko błędu oraz  wypracować spójny i  funkjconalny projekt dającego ralną wartości klientowi. 

01

Briefing / Spotkanie

Rozmowa

→  Zebranie informacji na temat marki
→  Ustalenie potrzeb i wymagań wobcec realizacji projektu
→  Analiza briefu i domówienie ewentualnych niejasności
→  Przygotowanie oferty

02

Przygotowanie oferty

W zależności od rodzaju i projektu proces briefingu może być bardziej lub mniej rozbudowany.

Jendka celem zawsze jest zebranie szczegółowych infomracji, zarówno na temat marki jak i smaego projektu. 

Wraz z klientem określamy wstępe  terminy realizacji poszcególnyche etapów porjektu.

Często dopeiro podczas takeij rozmowy kient czy relaizacja będzie obejomować sam projekt logo, identyfikajcę wizualną czy kompleksowy branding.

Na podstawie zdobytych informacji, wspólnie z klientem określamy wymagania oraz oczekiwania wobec realizacji zlecenia.

Audyt marki 
Tożsamość marki
Archetyp marki
Pozycjonowanie marki
Strategia komunikacji marki

W czym mogę Ci pomóc

Projektowanie logo
Projektowanie identyfikacji wizualnej
Brand manual
Projektowanie stron internetowych
Social Media desing
Grafika użytkowa

Porozmawiajmy na temat Twojego projektu i zróbmy
razem coś fajnego. Po porstu napisz lub zadzwoń.

Strategia komunikacji
Pozycjonowanie marki
Branding

Flou Studio

Zróbmy razem coś fajnego