Proces

Procesowe podejście pozwala zminimalizować ryzyko błędu oraz wypracować spójny i funkcjonalny projekt dający realną wartość klientowi.

"

Mój proces został podzielony na 5 etapów, dzięki czemu współpraca przebiega w zaplanowany i przejrzysty sposób.

01

Rozpoczęcie współpracy

🠒 Spotkanie i briefing

🠒 Poznanie i analiza marki

🠒 Określenie potrzeb i wymagań

🠒 Przygotowanie oferty

🠒 Umowa

02

Research i analiza

🠒 Analiza marki

🠒 Analiza obecnej komunikacji wizualnej

🠒 Analiza identyfikacji wizualnej

🠒 Analiza konkurencji

🠒 Poznanie preferencji wizualnych klienta

03

Proces projektowy

🠒 Moadboardy

🠒 Dyskusja na temat propozycji stylistycznych

🠒 Koncepcje wstępne

🠒 Wybór koncepcji

🠒 Projektowanie

🠒 Prezentacja projektu finalnego

🠒 Korekta i dopracowanie

04

Finalizacja

🠒 Przygotowanie plików oraz Brand Guidelines

🠒 Zamknięcie kwestii formalnych

🠒 Przekazanie wszystkich plików

🠒 Pomoc we wdrożenieniu

Proces

Procesowe podejście pozwala zminimalizować ryzyko błędu oraz wypracować spójny i funkcjonalny projekt dający realną wartość klientowi.

01

Rozpoczęcie współpracy

🠒 Moadboardy

🠒 Dyskusja na temat propozycji stylistycznych

🠒 Koncepcje wstępne

🠒 Wybór koncepcji

🠒 Projektowanie

🠒 Prezentacja projektu finalnego

🠒 Korekta i dopracowanie

02

Proces projektowy

🠒 Moadboardy

🠒 Dyskusja na temat propozycji stylistycznych

🠒 Koncepcje wstępne

🠒 Wybór koncepcji

🠒 Projektowanie

🠒 Prezentacja projektu finalnego

🠒 Korekta i dopracowanie

01 / Rozpoczęcie współpracy

🠒 Spotkanie i briefing

🠒 Poznanie i analiza marki

🠒 Określenie potrzeb i wymagań

🠒 Przygotowanie oferty

🠒 Umowa

02 / Research i analiza

🠒 Analiza marki

🠒 Analiza obecnej komunikacji wizualnej

🠒 Analiza identyfikacji wizualnej

🠒 Analiza konkurencji

🠒 Poznanie preferencji wizualnych klienta

03 / Proces projektowy

🠒 Moadboardy

🠒 Dyskusja na temat propozycji stylistycznych

🠒 Koncepcje wstępne

🠒 Wybór koncepcji

🠒 Projektowanie

🠒 Prezentacja projektu finalnego

🠒 Korekta i dopracowanie

04 / Finalizacja

🠒 Przygotowanie plików oraz Brand Guidelines

🠒 Dokończeni kwestii formalnych oraz finalne rozliczenie

🠒 Przekazanie wszystkich plików zgodnych z umową

🠒 Pomoc we wdrożenieniu

01

Rozpoczęcie współpracy

🠒 Spotkanie i briefing

🠒 Poznanie i analiza marki

🠒 Określenie potrzeb i wymagań

🠒 Przygotowanie oferty

🠒 Umowa

02

Research i analiza

🠒 Analiza marki

🠒 Analiza obecnej komunikacji wizualnej

🠒 Analiza identyfikacji wizualnej

🠒 Analiza konkurencji

🠒 Poznanie preferencji wizualnych klienta

03

Proces projektowy

🠒 Moadboardy

🠒 Dyskusja na temat propozycji stylistycznych

🠒 Koncepcje wstępne

🠒 Wybór koncepcji

🠒 Projektowanie

🠒 Prezentacja projektu finalnego

🠒 Korekta i dopracowanie

04

Finalizacja

🠒 Przygotowanie plików oraz Brand Guidelines

🠒 Dokończeni kwestii formalnych oraz finalne rozliczenie

🠒 Przekazanie wszystkich plików zgodnych z umową

🠒 Pomoc we wdrożenieniu

01

Rozpoczęcie współpracy

🠒 Spotkanie i briefing

🠒 Poznanie i analiza marki

🠒 Określenie potrzeb i wymagań

🠒 Przygotowanie oferty

🠒 Umowa

02

Research i analiza

🠒 Analiza marki

🠒 Analiza obecnej komunikacji wizualnej

🠒 Analiza identyfikacji wizualnej

🠒 Analiza konkurencji

🠒 Poznanie preferencji wizualnych klienta

03

Proces projektowy

🠒 Moadboardy

🠒 Dyskusja na temat propozycji stylistycznych

🠒 Koncepcje wstępne

🠒 Wybór koncepcji

🠒 Projektowanie

🠒 Prezentacja projektu finalnego

🠒 Korekta i dopracowanie

04

Finalizacja

🠒 Przygotowanie plików oraz Brand Guidelines

🠒 Zamknięcie kwestii formalnych

🠒 Przekazanie wszystkich plików

🠒 Pomoc we wdrożenieniu

01

Rozpoczęcie współpracy

🠒 Spotkanie i briefing

🠒 Poznanie i analiza marki

🠒 Określenie potrzeb i wymagań

🠒 Przygotowanie oferty

🠒 Umowa

02

Research i analiza

🠒 Analiza marki

🠒 Analiza obecnej komunikacji wizualnej

🠒 Analiza identyfikacji wizualnej

🠒 Analiza konkurencji

🠒 Poznanie preferencji wizualnych klienta

03

Proces projektowy

🠒 Moadboardy

🠒 Dyskusja na temat propozycji stylistycznych

🠒 Koncepcje wstępne

🠒 Wybór koncepcji

🠒 Projektowanie

🠒 Prezentacja projektu finalnego

🠒 Korekta i dopracowanie

04

Finalizacja

🠒 Przygotowanie plików oraz Brand Guidelines

🠒 Zamknięcie kwestii formalnych

🠒 Przekazanie wszystkich plików

🠒 Pomoc we wdrożenieniu

01

Rozpoczęcie współpracy

🠒 Spotkanie i briefing

🠒 Poznanie i analiza marki

🠒 Określenie potrzeb i wymagań

🠒 Przygotowanie oferty

🠒 Umowa

02

Research i analiza

🠒 Analiza marki

🠒 Analiza obecnej komunikacji wizualnej

🠒 Analiza identyfikacji wizualnej

🠒 Analiza konkurencji

🠒 Poznanie preferencji wizualnych klienta

03

Proces projektowy

🠒 Moadboardy

🠒 Dyskusja na temat propozycji stylistycznych

🠒 Koncepcje wstępne

🠒 Wybór koncepcji

🠒 Projektowanie

🠒 Prezentacja projektu finalnego

🠒 Korekta i dopracowanie

04

Finalizacja

🠒 Przygotowanie plików oraz Brand Guidelines

🠒 Dokończeni kwestii formalnych oraz finalne rozliczenie

🠒 Przekazanie wszystkich plików zgodnych z umową

🠒 Pomoc we wdrożenieniu

01

Briefing / Spotkanie

🠒 Etapy współpracy

Przedstawienie poszczególnych etapów procesu współpracy oraz procesu projektowego

🠒 Poznanie marki

Zebranie szczegółowych informacje na temat marki:


– Historii marki
– Misja i cele marki
– Cechy i wartości marki
– Oferta
– Obszary działań
– Co wyróżnia Twoją markę na tle konkurencji? Jaki jest jej największy atut?
– Klienci
– Konkurencja

🠒 Analiza marki

Analiza obcenej sytuacji marki w zakresie jej komunikacji na takich polach jak:


– Kkomunikacja wizulanej
– Identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocycjnych
– Określenie problemów z jakimi obecnie zmaga się marka
– Określenie potrzeb i wymagań i zakresu prac dotyczących realizacji projektu

🠒 Termini, budżet, decyzjnosć

– Czy istnieje termin, na kiedy projekt ma być gotowy? Z czego on wynika (np. targi, premiera produktu itp.)?
– Planowany budżet na przeprowadzenie procesu projektowego oraz budżet na wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań.
Określenie osób decyzyjnych w procesie realizacji projektu

🠒 Preferecnje, priorytety

– Zapoznanie się z wymaganiami i preferencjami wizualnymi klienta
– Ustalenie priorytetów
– Zebranie dodatkowych infomracji

🠒 Podsumowanie rozmowy i ustaleń na temat projektu.

– Zebranie wszyskich infomracji i przedstawienie iich klientowi.
– Ewentulane domówienie i uzupenienie brkaujących informacji

02

Przygotowanie oferty

🠒 Etapy współpracy

Przedstawienie poszczególnych etapów procesu współpracy oraz procesu projektowego

🠒 Poznanie marki

Zebranie szczegółowych informacje na temat marki:


– Historii marki
– Misja i cele marki
– Cechy i wartości marki
– Oferta
– Obszary działań
– Co wyróżnia Twoją markę na tle konkurencji? Jaki jest jej największy atut?
– Klienci
– Konkurencja

🠒 Analiza marki

Analiza obcenej sytuacji marki w zakresie jej komunikacji na takich polach jak:


– Kkomunikacja wizulanej
– Identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocycjnych
– Określenie problemów z jakimi obecnie zmaga się marka
– Określenie potrzeb i wymagań i zakresu prac dotyczących realizacji projektu

🠒 Termini, budżet, decyzjnosć

– Czy istnieje termin, na kiedy projekt ma być gotowy? Z czego on wynika (np. targi, premiera produktu itp.)?
– Planowany budżet na przeprowadzenie procesu projektowego oraz budżet na wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań.
Określenie osób decyzyjnych w procesie realizacji projektu

🠒 Preferecnje, priorytety

– Zapoznanie się z wymaganiami i preferencjami wizualnymi klienta
– Ustalenie priorytetów
– Zebranie dodatkowych infomracji

🠒 Podsumowanie rozmowy i ustaleń na temat projektu.

– Zebranie wszyskich infomracji i przedstawienie iich klientowi.
– Ewentulane domówienie i uzupenienie brkaujących informacji

03

Umowa

🠒 Etapy współpracy

Przedstawienie poszczególnych etapów procesu współpracy oraz procesu projektowego

🠒 Poznanie marki

Zebranie szczegółowych informacje na temat marki:


– Historii marki
– Misja i cele marki
– Cechy i wartości marki
– Oferta
– Obszary działań
– Co wyróżnia Twoją markę na tle konkurencji? Jaki jest jej największy atut?
– Klienci
– Konkurencja

🠒 Analiza marki

Analiza obcenej sytuacji marki w zakresie jej komunikacji na takich polach jak:


– Kkomunikacja wizulanej
– Identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocycjnych
– Określenie problemów z jakimi obecnie zmaga się marka
– Określenie potrzeb i wymagań i zakresu prac dotyczących realizacji projektu

🠒 Termini, budżet, decyzjnosć

– Czy istnieje termin, na kiedy projekt ma być gotowy? Z czego on wynika (np. targi, premiera produktu itp.)?
– Planowany budżet na przeprowadzenie procesu projektowego oraz budżet na wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań.
Określenie osób decyzyjnych w procesie realizacji projektu

🠒 Preferecnje, priorytety

– Zapoznanie się z wymaganiami i preferencjami wizualnymi klienta
– Ustalenie priorytetów
– Zebranie dodatkowych infomracji

🠒 Podsumowanie rozmowy i ustaleń na temat projektu.

– Zebranie wszyskich infomracji i przedstawienie iich klientowi.
– Ewentulane domówienie i uzupenienie brkaujących informacji

04

Research i analiza rynku

🠒 Etapy współpracy

Przedstawienie poszczególnych etapów procesu współpracy oraz procesu projektowego

🠒 Poznanie marki

Zebranie szczegółowych informacje na temat marki:


– Historii marki
– Misja i cele marki
– Cechy i wartości marki
– Oferta
– Obszary działań
– Co wyróżnia Twoją markę na tle konkurencji? Jaki jest jej największy atut?
– Klienci
– Konkurencja

🠒 Analiza marki

Analiza obcenej sytuacji marki w zakresie jej komunikacji na takich polach jak:


– Kkomunikacja wizulanej
– Identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocycjnych
– Określenie problemów z jakimi obecnie zmaga się marka
– Określenie potrzeb i wymagań i zakresu prac dotyczących realizacji projektu

🠒 Termini, budżet, decyzjnosć

– Czy istnieje termin, na kiedy projekt ma być gotowy? Z czego on wynika (np. targi, premiera produktu itp.)?
– Planowany budżet na przeprowadzenie procesu projektowego oraz budżet na wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań.
Określenie osób decyzyjnych w procesie realizacji projektu

🠒 Preferecnje, priorytety

– Zapoznanie się z wymaganiami i preferencjami wizualnymi klienta
– Ustalenie priorytetów
– Zebranie dodatkowych infomracji

🠒 Podsumowanie rozmowy i ustaleń na temat projektu.

– Zebranie wszyskich infomracji i przedstawienie iich klientowi.
– Ewentulane domówienie i uzupenienie brkaujących informacji

05

Moadboardy

🠒 Etapy współpracy

Przedstawienie poszczególnych etapów procesu współpracy oraz procesu projektowego

🠒 Poznanie marki

Zebranie szczegółowych informacje na temat marki:


– Historii marki
– Misja i cele marki
– Cechy i wartości marki
– Oferta
– Obszary działań
– Co wyróżnia Twoją markę na tle konkurencji? Jaki jest jej największy atut?
– Klienci
– Konkurencja

🠒 Analiza marki

Analiza obcenej sytuacji marki w zakresie jej komunikacji na takich polach jak:


– Kkomunikacja wizulanej
– Identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocycjnych
– Określenie problemów z jakimi obecnie zmaga się marka
– Określenie potrzeb i wymagań i zakresu prac dotyczących realizacji projektu

🠒 Termini, budżet, decyzjnosć

– Czy istnieje termin, na kiedy projekt ma być gotowy? Z czego on wynika (np. targi, premiera produktu itp.)?
– Planowany budżet na przeprowadzenie procesu projektowego oraz budżet na wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań.
Określenie osób decyzyjnych w procesie realizacji projektu

🠒 Preferecnje, priorytety

– Zapoznanie się z wymaganiami i preferencjami wizualnymi klienta
– Ustalenie priorytetów
– Zebranie dodatkowych infomracji

🠒 Podsumowanie rozmowy i ustaleń na temat projektu.

– Zebranie wszyskich infomracji i przedstawienie iich klientowi.
– Ewentulane domówienie i uzupenienie brkaujących informacji

06

Koncepcje wstępne

🠒 Etapy współpracy

Przedstawienie poszczególnych etapów procesu współpracy oraz procesu projektowego

🠒 Poznanie marki

Zebranie szczegółowych informacje na temat marki:


– Historii marki
– Misja i cele marki
– Cechy i wartości marki
– Oferta
– Obszary działań
– Co wyróżnia Twoją markę na tle konkurencji? Jaki jest jej największy atut?
– Klienci
– Konkurencja

🠒 Analiza marki

Analiza obcenej sytuacji marki w zakresie jej komunikacji na takich polach jak:


– Kkomunikacja wizulanej
– Identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocycjnych
– Określenie problemów z jakimi obecnie zmaga się marka
– Określenie potrzeb i wymagań i zakresu prac dotyczących realizacji projektu

🠒 Termini, budżet, decyzjnosć

– Czy istnieje termin, na kiedy projekt ma być gotowy? Z czego on wynika (np. targi, premiera produktu itp.)?
– Planowany budżet na przeprowadzenie procesu projektowego oraz budżet na wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań.
Określenie osób decyzyjnych w procesie realizacji projektu

🠒 Preferecnje, priorytety

– Zapoznanie się z wymaganiami i preferencjami wizualnymi klienta
– Ustalenie priorytetów
– Zebranie dodatkowych infomracji

🠒 Podsumowanie rozmowy i ustaleń na temat projektu.

– Zebranie wszyskich infomracji i przedstawienie iich klientowi.
– Ewentulane domówienie i uzupenienie brkaujących informacji

07

Projektowanie

🠒 Etapy współpracy

Przedstawienie poszczególnych etapów procesu współpracy oraz procesu projektowego

🠒 Poznanie marki

Zebranie szczegółowych informacje na temat marki:


– Historii marki
– Misja i cele marki
– Cechy i wartości marki
– Oferta
– Obszary działań
– Co wyróżnia Twoją markę na tle konkurencji? Jaki jest jej największy atut?
– Klienci
– Konkurencja

🠒 Analiza marki

Analiza obcenej sytuacji marki w zakresie jej komunikacji na takich polach jak:


– Kkomunikacja wizulanej
– Identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocycjnych
– Określenie problemów z jakimi obecnie zmaga się marka
– Określenie potrzeb i wymagań i zakresu prac dotyczących realizacji projektu

🠒 Termini, budżet, decyzjnosć

– Czy istnieje termin, na kiedy projekt ma być gotowy? Z czego on wynika (np. targi, premiera produktu itp.)?
– Planowany budżet na przeprowadzenie procesu projektowego oraz budżet na wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań.
Określenie osób decyzyjnych w procesie realizacji projektu

🠒 Preferecnje, priorytety

– Zapoznanie się z wymaganiami i preferencjami wizualnymi klienta
– Ustalenie priorytetów
– Zebranie dodatkowych infomracji

🠒 Podsumowanie rozmowy i ustaleń na temat projektu.

– Zebranie wszyskich infomracji i przedstawienie iich klientowi.
– Ewentulane domówienie i uzupenienie brkaujących informacji

08

Prezentacja projektu

🠒 Etapy współpracy

Przedstawienie poszczególnych etapów procesu współpracy oraz procesu projektowego

🠒 Poznanie marki

Zebranie szczegółowych informacje na temat marki:


– Historii marki
– Misja i cele marki
– Cechy i wartości marki
– Oferta
– Obszary działań
– Co wyróżnia Twoją markę na tle konkurencji? Jaki jest jej największy atut?
– Klienci
– Konkurencja

🠒 Analiza marki

Analiza obcenej sytuacji marki w zakresie jej komunikacji na takich polach jak:


– Kkomunikacja wizulanej
– Identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocycjnych
– Określenie problemów z jakimi obecnie zmaga się marka
– Określenie potrzeb i wymagań i zakresu prac dotyczących realizacji projektu

🠒 Termini, budżet, decyzjnosć

– Czy istnieje termin, na kiedy projekt ma być gotowy? Z czego on wynika (np. targi, premiera produktu itp.)?
– Planowany budżet na przeprowadzenie procesu projektowego oraz budżet na wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań.
Określenie osób decyzyjnych w procesie realizacji projektu

🠒 Preferecnje, priorytety

– Zapoznanie się z wymaganiami i preferencjami wizualnymi klienta
– Ustalenie priorytetów
– Zebranie dodatkowych infomracji

🠒 Podsumowanie rozmowy i ustaleń na temat projektu.

– Zebranie wszyskich infomracji i przedstawienie iich klientowi.
– Ewentulane domówienie i uzupenienie brkaujących informacji

09

Korekta i dopracowanie

🠒 Etapy współpracy

Przedstawienie poszczególnych etapów procesu współpracy oraz procesu projektowego

🠒 Poznanie marki

Zebranie szczegółowych informacje na temat marki:


– Historii marki
– Misja i cele marki
– Cechy i wartości marki
– Oferta
– Obszary działań
– Co wyróżnia Twoją markę na tle konkurencji? Jaki jest jej największy atut?
– Klienci
– Konkurencja

🠒 Analiza marki

Analiza obcenej sytuacji marki w zakresie jej komunikacji na takich polach jak:


– Kkomunikacja wizulanej
– Identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocycjnych
– Określenie problemów z jakimi obecnie zmaga się marka
– Określenie potrzeb i wymagań i zakresu prac dotyczących realizacji projektu

🠒 Termini, budżet, decyzjnosć

– Czy istnieje termin, na kiedy projekt ma być gotowy? Z czego on wynika (np. targi, premiera produktu itp.)?
– Planowany budżet na przeprowadzenie procesu projektowego oraz budżet na wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań.
Określenie osób decyzyjnych w procesie realizacji projektu

🠒 Preferecnje, priorytety

– Zapoznanie się z wymaganiami i preferencjami wizualnymi klienta
– Ustalenie priorytetów
– Zebranie dodatkowych infomracji

🠒 Podsumowanie rozmowy i ustaleń na temat projektu.

– Zebranie wszyskich infomracji i przedstawienie iich klientowi.
– Ewentulane domówienie i uzupenienie brkaujących informacji

10

Finalizacja

🠒 Etapy współpracy

Przedstawienie poszczególnych etapów procesu współpracy oraz procesu projektowego

🠒 Poznanie marki

Zebranie szczegółowych informacje na temat marki:


– Historii marki
– Misja i cele marki
– Cechy i wartości marki
– Oferta
– Obszary działań
– Co wyróżnia Twoją markę na tle konkurencji? Jaki jest jej największy atut?
– Klienci
– Konkurencja

🠒 Analiza marki

Analiza obcenej sytuacji marki w zakresie jej komunikacji na takich polach jak:


– Kkomunikacja wizulanej
– Identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocycjnych
– Określenie problemów z jakimi obecnie zmaga się marka
– Określenie potrzeb i wymagań i zakresu prac dotyczących realizacji projektu

🠒 Termini, budżet, decyzjnosć

– Czy istnieje termin, na kiedy projekt ma być gotowy? Z czego on wynika (np. targi, premiera produktu itp.)?
– Planowany budżet na przeprowadzenie procesu projektowego oraz budżet na wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań.
Określenie osób decyzyjnych w procesie realizacji projektu

🠒 Preferecnje, priorytety

– Zapoznanie się z wymaganiami i preferencjami wizualnymi klienta
– Ustalenie priorytetów
– Zebranie dodatkowych infomracji

🠒 Podsumowanie rozmowy i ustaleń na temat projektu.

– Zebranie wszyskich infomracji i przedstawienie iich klientowi.
– Ewentulane domówienie i uzupenienie brkaujących informacji

01

Briefing / Spotkanie

 • Etapy współpracy
  Przedstawienie poszczególnych etapów procesu projektowego

 • Poznanie marki
  Zebranie szczegółowych informacje na temat marki:
  – Historii marki
  – Misja i cele marki
  – Cechy i wartości marki
  – Oferta
  – Obszary działań
  – Co wyróżnia Twoją markę na tle konkurencji? Jaki jest jej największy atut?
  – Klienci
  – Konkurencja

 • Analiza marki
  Analiza obcenej sytuacji marki w zakresie jej komunikacji na takich polach jak:
  – Kkomunikacji wizulanej
  – Identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocycjnych
  – Określenie problemów z jakimi obecnie zmaga się marka
  – Określenie potrzeb i wymagań i zakresu prac dotyczących realizacji projektu

 • Termini, budżet, decyzjnosć

  – Czy istnieje termin, na kiedy projekt ma być gotowy? Z czego on wynika (np. targi, premiera produktu itp.)?
  – Planowany budżet na przeprowadzenie procesu projektowego oraz budżet na wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań.
  Określenie osób decyzyjnych w procesie realizacji projektu

 • Preferecnje, priorytety
  – Zapoznanie się z wymaganiami i preferencjami wizualnymi klienta
  – Ustalenie priorytetów
  – Zebranie dodatkowych infomracji
 • Podsumowanie rozmowy i ustaleń na temat projektu.
  – Zebranie wszyskich infomracji i przedstawienie iich klientowi.
  – Ewentulane domówienie i uzupenienie brkaujących informacji

Briefing / Spotkanie

Nasze pierwsze spotkanie lub rozmowa nazywam etapem poznawczym. Można powiedzieć, że jest to najważniejszy etap w całym procesie, który angażuje obydwie strony w celu jak najlepszego zrozumienia i poznania marki.

 • Przedstawienie poszczególnych etapów procesu projektowego
 • Zebranie szczegółowych informacje na temat marki:
  – Historii marki
  – Misja i cele marki
  – Oferta
  – Obszary działań
  – Co wyróżnia Twoją markę na tle konkurencji? Jaki jest jej największy atut?
  – Klienci
  – Konkurencja
 • Określenie problemów z jakimi zmaga się marka w doniesieniu do obecnej komunikacji wizualnej
 • Określenie potrzeb i wymagań dotyczących realizacji projektu
 • Zapoznanie się z preferencjami wizualnymi klienta
 • Określenie osób decyzyjnych w procesie realizacji projektu
 • Podsumowanie rozmowy i ustaleń na temat projektu.

02 / Przygotowanie oferty

W oparciu o zebrane informację okreslające wymagania i potrzeby, przygotowuję ofertę zzawierającą ustalony zakres prac, terminy realizacji oraz koszty projektu.

Na tym etapie możesz przemyśleć, czy zakres przygotowanej oferty obejmuję wszystko czego potrzebujesz, czy może są jakieś kwestie, które warto jeszcze poruszyć.

W przypadku jakicholwiek zmian, oferta zostaje zaktualizowana i ponownie przedawniona klientowi do akceptacji.

03 / Umowa

Po akceptacji oferty, przechodzimy spraw formalnych czyli do podpisania umowy określającej szcegóły projektu oraz warunki współpracy.

Chciałbym aby nasza współpraca opeirała sie na wzajemnym zaufaniu i transparentości.

Aby tak było przed rozpoczęciem prac poproszę Cię o wpłątę zadatku w wysokości 30% ceny projektu. Przedpłata w formie zadatku jest dla mnie gwarancją, że podchodzisz do projektu poważnie i zależy Ci na dobrej współpracy.

04 / Research i analiza rynku

Umowa podpsiana więc asza współpraca zosatła oficjlanie rozpoczęta.

Zanim ropocznę proces projektowania, dokoknuje researchu i analizi marki na wielu płaszczyznach. Wszystko po to aby jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby i stworzyć  indywdiualny projekt odpowiadający na potrzeby Twoje wymagania.

Analizuje obecny styl komunikacji marki, system identyfikacji wuzalnej oraz określam problemy związane z materiałami pormocyjnymi. Zbieram informację mające na celu określenie potrzeb z zakresie kreacji tożsamości wizualnej, a także rozmawiam na temat Twoich preferencji wizualnych.

05 / Moadboardy

Zebrane infomrację konfrontuje z wynikami analizy dzięki czemu zysukuje klarowny pogląd na obecną sytuację komuniajcji marki w zestawieniu z oczekiwaniami i nowym postrzeganiem marki.

Takie zestaiwenie jest bardzo pomocne w określeniu koncepcji nowego kierunku wizualnego, który przedtsaiwam za pomocą moadboardów. Moadboard to nic innego jak zbiór wstępnych  inspiracji nakreślający propozycję nowego stylu wizualnego. który jedocześnie spełniaja założenia określone w poprzednihc etapach.

Moadboardy pomgogą Ci spojrzeć na swoja markę z całkiem na nowo.

Następnie wspólnie omawiamy wady i zalety każdego z możliwych do obrania kierunków oraz dokonujemy wyboru odpowiendiej dla marki stylistyki, która stanowi wytyczne do dalszej rpacy na proejtkem.

Pamiętaj, aby w momencie podejmowania decyzji doyczacje wyboru dopowndiej stylsitky, być zdecydowanym w momencie wboru kierunku. Powrót z etapu prezentacji proejktu finalnego wiaże się z dodatkowymi kosztami ze względu  na wykoananie pewnej ilosci prac zupełeni od nowa.

06 / Koncepcje wstępne

Na podstawie wybranej stylistyki, opracowuje propozycję klucz wizualny – główny motyw graficzny marki wstępne szkice logo, koncepcje graficzne, porpozyję kolorystyczne, doieram kroje pisma i całość przedstawiam klientowi w celu uzyskania jego opinii i feedbacku.

Etap ten powazala jeszcze bardziej doprecyzować Towje preferencje wizualne dzięi czemu już na wczesnym etapie porjektowania zmininmalizować ryzyko nieporuzmineń ziwązanych np. z tym jak ma wyglądać towje logo lub czy wybrana kolortyka będzie odpwoidnia dla Towjej marki.

07 / Projektowanie

Borąc pod uwagę wszystkie zebrnae informację i ustalenia nandszedł czas na etap proejktowania.

To etap bardzo wymagający i czaschlonny. Podczas projetkownaia skupia się zaówno na aspketach wizualnych jak i technicznch tak aby finalny porejtk był jka najlepiej dopasowany do potrzeb i wymagań przygotowany do bezporblemowej eksploatacji na każdej płaszyżnie jego wykorzytywania.

Projektuje logo klucz wizualny – główny motyw graficzny marki, oraz wszytskie wczesniej ustalone elementy. Dużą uwagę przykąłdam do tehcnicznych aspektów każdego z projektownaego elemtnu dzieic zmeu amssz gwracnję, że będziesz mógł koryztsać z nich bezporblmeowo.

Sytsem identyfikajci wizualnej w zalęzności o zakresu i potrzeb moze zaiwerać

Podstaowe elementy to:

Znak marki – Logo
Key Visual
Kolorytyka marki
Typograifa marki
Szablon porejtku wizytówki
Szablon papieru firmowego
Szablon ofert
Szablon prezentacji Power Point
Szablony Social Media
Projekty gadżetów reklamowych
Projekty zoanczeń odzieży
Projekty zonakowąń samochodów

08 / Prezentacja projektu

Przyszeł czas na prezentację projektu.

Możńa rzecz że ten etap jest tym najpryzjemniejszym dla kleintya gdyż stanowiu ziweczenie wspołnych wysiłków poczynionych podczas reliazaji całego proejktu.

Zanim jdnak otrsymasz prezentajcę sprawdzam  zgodność proejktu z zaożemniami i umową,

Następnie wysyłąm link do prezentacji proejktu  tkóym przedtsiawam  Ci wykoane na pdostaiwe czensijesyh ustalen porjekty w postaciaci spójnej prezentacji zaweirającej wszytskieke ustaloiena elemnty pryzkąłdy ich zatsosowań wizualizacje przykładowe zastosowanie.

Wspólnie rozmawiamy o zaporponowanej kreacji i uważnie słucham wszystkich Towich uwag.

Projekt bez Towjej akeptacji nie może zostać zakończony dlatego niebzędne bedzie wprowadzenie twoich uwag do proejtku abyś był w pełni ustasfakcjonowanyz efektu końcowego.

Pamiętaj jednak że to co widzisz to ekfet wpsolnej pracy iwynika on z potrzeb i ustaleń dlatego nie staraj zmieniać się projektu o 180o gdyż przelszismy juz etap na którym wybraliśy odpwoeidni kierunek a zmaina go o 180o spowoduje że zaczniemy wsyztsko od nowa co wiaże się  zdodatkowymi kosztami.

09 / Korekta i dopracowanie

Wysłuchaem Towich uwag dlatego an tym etapie mam mmy miejsce aby je wprowadzić. 

Zawczyaj są to kosmetyczne zmiany ze względu na to, że juz na etapie kocnepcji wstpępnych podjąłeś deczję o kierunku wiuzalnym weług sowich preferencji.

Bąz pewny i konsekwetny wobec sowich wyborów.

Po wporadzeniu korekt wełdłguch wskazanych uwag nanosze ostatnie szlify i ponownie rpzeysłam zaktualziwoane podgląd na cąłośc proejktu.

Jeśłi tym razem wsyztsko jest w porzadku p

10 / Finalizacja

Tutaj potrzebuje jeszcze trochę czasu aby opracować tak zwany Brand Gudilines czyli dokument określający zasady stosowania systemu identyfikacji wizualnej.

Taki dokument zawiera m.in:

Logo i jego konstrukcja, pole ochronne logo, kolorystyka, skalowanie i rozmiar minimalny,

Typografia
Prezentacja kroju pisma, hierarchia styli typograficznych,  stopnie pisma i interlinia, długość wiersza,  tabele

Paleta kolorystyczna
Prezentacja palety kolorytycznej
wraz z opsiami kolorów w wymaganych standardach RGB, CMYK, PANTON, RAL

Layout
Opis tworzenia kompozycji w oparciu oo szablon danego elmentu

Elementy graficzne, piktogramy, zdjęcia itd.

Proces ten jest dość czasochloony ze względu na to zę wymaga on wysokiej dokłądnosci wmporcesie jego towrzenia. Błędnne stworzenie wyycznych może porwadzić do szeregu komplkiacji w pózniejszym stoswoaniu się do żłe spiansych sytycnzych.

Jednoczęsnie tworząć dokuemnt wszystkie niezbędne pliki wi porządkuje w schludną hierachie folderów tak abyś nie miał problemu ze znalezieniem konkretego pliki w konkretnym fomrcie. Jak to się potocznie mówi – „porządek musi być”

Po zakończeniu tego etapu wszytsko jest już gotowe.

Zanim cały proejtk zostanie przkeazny w Towej ręce musiy jeszcze dokończy c formalnosci dlatego finalizując nasz porjekt orzymasz odemnie fakturę końcową do opłacenia pozostałej kwoty projektu.

Z dniem dokonania zapłaty otrzymasz majątkowe prawa autorskie do wykonanego projektua po otrzymaniu zapłaty za wykonany projekt, przekażę Ci wszystkie przygotowane pliki.

Jeśłi dotraliśmy do smaego końca to weirzę że jestes zadowolny z anszej współpracy i efketu finlanego.

Braw dla nas i polecam się na przyszlośc.

10 / Pomoc we wdrożeniu

Pomoc rzy wdorżeniu wiaze się z poświeceniem doatkowego czasu przy jego rlaizajci.

Jesłi na poczatku wspolapracy nie zdecydowlaes sie na wpsarivw tym zakresie nic nie skozadzi.

Porozmaiwjamy i ustalmy zakres wpsarcia. Moęż chcesz abym zlecił i nadzowrował druk towich proejtków. Moze potrzbeujesz pomocy przy wyborz eywkoanwcy gadżetow rkelmaowych. 

A mzę twoim pracwinoy potrzbeuja obajsenien jak uzywa pryzgotowancyh wczensije szblonów.

Porozmaiwajmy jaki zkres prac czeka Cię z=w ziwązku ze zmianami i jak ejstem w staneiCi pomóc. Być może pojawiły się drobne porjektu przy któycb potrzbeujsz mojego wpsarcia.

Jak najbardziej bede Ci wstanei w tym pomóc.

 Potrzbeujsz zlecić druk, Wybór podmiotu odpowiadzialnego za realizację
Analiza rynku i wybór najlepszej oferty uwzględniając potrzeby projektowe oraz określony budżet.

Nadzór na produkcją
Kontakt z podmiotem realizującym produkcję oraz dbałość i odpowiedzialność za realizację materiałów.

10 / Dalsza współpraca

Jeśłi jestes zadowlony ze wspólpracy ale nadal potrzbuejsz wsparcia przy inncyh proejtakach, jestem otwarty na kontunowanie współpracy.

Spotkaj my się, porozamwiajmy, ustalimy potrzeby i warunki i do dzieła

01

Briefing / Spotkanie

Etap ten nazywam etapem poznawczym.

Można powiedzieć, że jest to najważniejszy etap, który angażuje obydwie strony w celu jak najlepszego zrozumienia i poznania marki.

Podczas spotkania przedstawiam klientowi, jak wyglądają poszczególne etapy procesu projektowego, odpowiadam na niejasności i prezentuje przykładowe realizacje uwzględniające podejście procesowe.

Kontynuując rozmowę zbieram szczegółowe informacje na temat historii marki, jej misji, celów, poznaje jej ofertę, obszary działań, klientów i konkurencję. Stram sie róeniż poznać preferencje wizualne oraz okreslić jakie osoby będą miały wpływ na poces projekotwy i decyzjność.

Rozmowa zostaje podgumowana ustaleniami dotyczącymi potrzeby i wymagania dotyczących realizacji projektu.

Etap ten nazywam etapem poznawczym.

Można powiedzieć, że jest to najważniejszy etap, który angażuje obydwie strony w celu jak najlepszego zrozumienia i poznania marki.

Podczas spotkania przedstawiam klientowi, jak wyglądają poszczególne etapy procesu projektowego, odpowiadam na niejasności i prezentuje przykładowe realizacje uwzględniające podejście procesowe.

Kontynuując rozmowę zbieram szczegółowe informacje na temat historii marki, jej misji, celów, poznaje jej ofertę, obszary działań, klientów i konkurencję. Stram sie róeniż poznać preferencje wizualne oraz okreslić jakie osoby będą miały wpływ na poces projekotwy i decyzjność.

Rozmowa zostaje podgumowana ustaleniami dotyczącymi potrzeby i wymagania dotyczących realizacji projektu.

01

Briefing / Spotkanie

Etap ten nazywam etapem poznawczym.

Można powiedzieć, że jest to najważniejszy etap, który angażuje obydwie strony w celu jak najlepszego zrozumienia i poznania marki.

Podczas spotkania przedstawiam klientowi, jak wyglądają poszczególne etapy procesu projektowego, odpowiadam na niejasności i prezentuje przykładowe realizacje uwzględniające podejście procesowe.

Kontynuując rozmowę zbieram szczegółowe informacje na temat historii marki, jej misji, celów, poznaje jej ofertę, obszary działań, klientów i konkurencję. Stram sie róeniż poznać preferencje wizualne oraz okreslić jakie osoby będą miały wpływ na poces projekotwy i decyzjność.

Rozmowa zostaje podgumowana ustaleniami dotyczącymi potrzeby i wymagania dotyczących realizacji projektu.

02 / Przygotowanie oferty

W oparciu o analizę zebranych informacji i potrzeb, przygotowuję ofertę, która zawiera ustalony zakres prac, terminy realizacji oraz koszty projektu. Na ty etapie klient może zdecydować, czy nasze ustalenia zwierają wszystko, o czym rozmawialiśmy, czy może jednak są jeszcze jakieś pominięte kwestie, które warto poruszyć. W razie zmian oferta zostaje zaktualizowana i ponownie przedawniona klientowi w celu jej akceptacji. Sprawdzono z https://ikorektor.pl.

03 / Umowa

Po akceptacji warunków oferty przez klienta, przsteujemy do podpisania umowy określającej szcegóły projektu oraz warunki współpracy.

Chciałbym aby nasza współpraca opeirała sie na wzajemnym zaufaniu i transparentosć.

Aby tak było przer rozpoczęciem prac poproszę Cię o wpłątę zadatku w wysokości zadatku w wysokości 30% ceny projektu.  Zadatek jest dla mnie gwarancją, że podchodzisz do projektu poważnie i zależy Ci na dobrej współpracy.

04 / Research i analiza rynku

Po akcpetacji oferty i podpisaniu umowy nasza współpraca oficjalnie się rozpoczeła.

Zgodnie z moim procesem w tym etapie prztsępuje już do konkretnej pracy.

Zanim jednak ropocznę stritkę proces kreatwyny dokoknuje researchu i analizi marki na wielu płaszczyznach. Wszstko po to aby jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby i stworzyć  indywdiualny projekt odpowiadający na potrzeby marki i Towie wymagania wzgleedem kreacji wizualnej.

Analizuje obecny styl komunikacji marki, system identyfikacji wuzalnej oraz określam problemy związane z materiałami pormocyjnymi.

Zbieram informację mające na celu  w celu określenia  potrzeb z zakresu tożsamości wizualnej.

05 / Moadboardy

W opraciu o zebrane infomracje na pierwszym etepie zestaiwam je z zebranymy podczas nalizy wynikami i przedstaiwam.

Zebrane  na pierwszym etepie infomrację konfrontuje z wynikami analizy dzięi czemu zysukuje klarowny pogląd na obecną sytuację komuniajcji marki w zestawieniu z oczekiwaniami i nowym postrzeganiem marki.

Takei zestaiwenie jest bardzo pomocne w określeniu koncepcji nowego kierunku wizualnego, który przedtsaiwam za pomocą minium moadboardów o różnej stylistyce.

Moadboard to nic innego jak zbiór wstępnych  inspiracji nowego stylu wizualnego spełniającego założenia określone podczas spotkania oraz wynikających z przeprowadzonej analizy.

Moadboardy pomggą Ci spojrzeć na swoja markę z całkiem na nowo.

Nastenie wspólnie z omawiamy wady i zalety każdego z możliwych do obrania kierunków oraz dokonujemy wyboru odpowiendiej dla porejktu stylistyki która stanowi wytyczne do dlaszej rpacy na proejtkem.

Pamiętaj aby być zdecydowanym w momencie ywboru kierunku. Powró z etapu prezentacji proejktu finalnego wiaże się z dodatkowymi kosztami gdyże będe musiał pownoeni wykonać tę sama prace.

06 / Koncepcje wstępne

Na podstawie wybranej stylistyki, opracowuje propozycję klucz wizualny – główny motyw graficzny marki wstępne szkice logo, koncepcje graficzne, porpozyję kolorystyczne, doieram kroje pisma i całość przedstawiam klientowi w celu uzyskania jego opinii i feedbacku.

Etap ten powazala jeszcze bardziej doprecyzować Towje preferencje wizualne dzięi czemu już na wczesnym etapie porjektowania zmininmalizować ryzyko nieporuzmineń ziwązanych np. z tym jak ma wyglądać towje logo lub czy wybrana kolortyka będzie odpwoidnia dla Towjej marki.

07 / Projektowanie

Borąc pod uwagę wszystkie zebrnae informację i ustalenia nandszedł czas na etap proejktowania.

To etap bardzo wymagający i czaschlonny. Podczas projetkownaia skupia się zaówno na aspketach wizualnych jak i technicznch tak aby finalny porejtk był jka najlepiej dopasowany do potrzeb i wymagań przygotowany do bezporblemowej eksploatacji na każdej płaszyżnie jego wykorzytywania.

Projektuje logo klucz wizualny – główny motyw graficzny marki, oraz wszytskie wczesniej ustalone elementy. Dużą uwagę przykąłdam do tehcnicznych aspektów każdego z projektownaego elemtnu dzieic zmeu amssz gwracnję, że będziesz mógł koryztsać z nich bezporblmeowo.

Sytsem identyfikajci wizualnej w zalęzności o zakresu i potrzeb moze zaiwerać

Podstaowe elementy to:

Znak marki – Logo
Key Visual
Kolorytyka marki
Typograifa marki
Szablon porejtku wizytówki
Szablon papieru firmowego
Szablon ofert
Szablon prezentacji Power Point
Szablony Social Media
Projekty gadżetów reklamowych
Projekty zoanczeń odzieży
Projekty zonakowąń samochodów

08 / Prezentacja projektu

Przyszeł czas na prezentację projektu.

Możńa rzecz że ten etap jest tym najpryzjemniejszym dla kleintya gdyż stanowiu ziweczenie wspołnych wysiłków poczynionych podczas reliazaji całego proejktu.

Zanim jdnak otrsymasz prezentajcę sprawdzam  zgodność proejktu z zaożemniami i umową,

Następnie wysyłąm link do prezentacji proejktu  tkóym przedtsiawam  Ci wykoane na pdostaiwe czensijesyh ustalen porjekty w postaciaci spójnej prezentacji zaweirającej wszytskieke ustaloiena elemnty pryzkąłdy ich zatsosowań wizualizacje przykładowe zastosowanie.

Wspólnie rozmawiamy o zaporponowanej kreacji i uważnie słucham wszystkich Towich uwag.

Projekt bez Towjej akeptacji nie może zostać zakończony dlatego niebzędne bedzie wprowadzenie twoich uwag do proejtku abyś był w pełni ustasfakcjonowanyz efektu końcowego.

Pamiętaj jednak że to co widzisz to ekfet wpsolnej pracy iwynika on z potrzeb i ustaleń dlatego nie staraj zmieniać się projektu o 180o gdyż przelszismy juz etap na którym wybraliśy odpwoeidni kierunek a zmaina go o 180o spowoduje że zaczniemy wsyztsko od nowa co wiaże się  zdodatkowymi kosztami.

09 / Korekta i dopracowanie

Wysłuchaem Towich uwag dlatego an tym etapie mam mmy miejsce aby je wprowadzić. 

Zawczyaj są to kosmetyczne zmiany ze względu na to, że juz na etapie kocnepcji wstpępnych podjąłeś deczję o kierunku wiuzalnym weług sowich preferencji.

Bąz pewny i konsekwetny wobec sowich wyborów.

Po wporadzeniu korekt wełdłguch wskazanych uwag nanosze ostatnie szlify i ponownie rpzeysłam zaktualziwoane podgląd na cąłośc proejktu.

Jeśłi tym razem wsyztsko jest w porzadku p

10 / Finalizacja

Tutaj potrzebuje jeszcze trochę czasu aby opracować tak zwany Brand Gudilines czyli dokument określający zasady stosowania systemu identyfikacji wizualnej.

Taki dokument zawiera m.in:

Logo i jego konstrukcja, pole ochronne logo, kolorystyka, skalowanie i rozmiar minimalny,

Typografia
Prezentacja kroju pisma, hierarchia styli typograficznych,  stopnie pisma i interlinia, długość wiersza,  tabele

Paleta kolorystyczna
Prezentacja palety kolorytycznej
wraz z opsiami kolorów w wymaganych standardach RGB, CMYK, PANTON, RAL

Layout
Opis tworzenia kompozycji w oparciu oo szablon danego elmentu

Elementy graficzne, piktogramy, zdjęcia itd.

Proces ten jest dość czasochloony ze względu na to zę wymaga on wysokiej dokłądnosci wmporcesie jego towrzenia. Błędnne stworzenie wyycznych może porwadzić do szeregu komplkiacji w pózniejszym stoswoaniu się do żłe spiansych sytycnzych.

Jednoczęsnie tworząć dokuemnt wszystkie niezbędne pliki wi porządkuje w schludną hierachie folderów tak abyś nie miał problemu ze znalezieniem konkretego pliki w konkretnym fomrcie. Jak to się potocznie mówi – „porządek musi być”

Po zakończeniu tego etapu wszytsko jest już gotowe.

Zanim cały proejtk zostanie przkeazny w Towej ręce musiy jeszcze dokończy c formalnosci dlatego finalizując nasz porjekt orzymasz odemnie fakturę końcową do opłacenia pozostałej kwoty projektu.

Z dniem dokonania zapłaty otrzymasz majątkowe prawa autorskie do wykonanego projektua po otrzymaniu zapłaty za wykonany projekt, przekażę Ci wszystkie przygotowane pliki.

Jeśłi dotraliśmy do smaego końca to weirzę że jestes zadowolny z anszej współpracy i efketu finlanego.

Braw dla nas i polecam się na przyszlośc.

10 / Pomoc we wdrożeniu

Pomoc rzy wdorżeniu wiaze się z poświeceniem doatkowego czasu przy jego rlaizajci.

Jesłi na poczatku wspolapracy nie zdecydowlaes sie na wpsarivw tym zakresie nic nie skozadzi.

Porozmaiwjamy i ustalmy zakres wpsarcia. Moęż chcesz abym zlecił i nadzowrował druk towich proejtków. Moze potrzbeujesz pomocy przy wyborz eywkoanwcy gadżetow rkelmaowych. 

A mzę twoim pracwinoy potrzbeuja obajsenien jak uzywa pryzgotowancyh wczensije szblonów.

Porozmaiwajmy jaki zkres prac czeka Cię z=w ziwązku ze zmianami i jak ejstem w staneiCi pomóc. Być może pojawiły się drobne porjektu przy któycb potrzbeujsz mojego wpsarcia.

Jak najbardziej bede Ci wstanei w tym pomóc.

 Potrzbeujsz zlecić druk, Wybór podmiotu odpowiadzialnego za realizację
Analiza rynku i wybór najlepszej oferty uwzględniając potrzeby projektowe oraz określony budżet.

Nadzór na produkcją
Kontakt z podmiotem realizującym produkcję oraz dbałość i odpowiedzialność za realizację materiałów.

10 / Dalsza współpraca

Jeśłi jestes zadowlony ze wspólpracy ale nadal potrzbuejsz wsparcia przy inncyh proejtakach, jestem otwarty na kontunowanie współpracy.

Spotkaj my się, porozamwiajmy, ustalimy potrzeby i warunki i do dzieła

01

Briefing / Spotkanie

Etap ten nazywam etapem poznawczym.

Można powiedzieć, że jest to najważniejszy etap, który angażuje obydwie strony w celu jak najlepszego zrozumienia i poznania marki.

Podczas spotkania przedstawiam klientowi, jak wyglądają poszczególne etapy procesu projektowego, odpowiadam na niejasności i prezentuje przykładowe realizacje uwzględniające podejście procesowe.

Kontynuując rozmowę zbieram szczegółowe informacje na temat historii marki, jej misji, celów, poznaje jej ofertę, obszary działań, klientów i konkurencję. Stram sie róeniż poznać preferencje wizualne oraz okreslić jakie osoby będą miały wpływ na poces projekotwy i decyzjność.

Rozmowa zostaje podgumowana ustaleniami dotyczącymi potrzeby i wymagania dotyczących realizacji projektu.

Etap ten nazywam etapem poznawczym.

Można powiedzieć, że jest to najważniejszy etap, który angażuje obydwie strony w celu jak najlepszego zrozumienia i poznania marki.

Podczas spotkania przedstawiam klientowi, jak wyglądają poszczególne etapy procesu projektowego, odpowiadam na niejasności i prezentuje przykładowe realizacje uwzględniające podejście procesowe.

Kontynuując rozmowę zbieram szczegółowe informacje na temat historii marki, jej misji, celów, poznaje jej ofertę, obszary działań, klientów i konkurencję. Stram sie róeniż poznać preferencje wizualne oraz okreslić jakie osoby będą miały wpływ na poces projekotwy i decyzjność.

Rozmowa zostaje podgumowana ustaleniami dotyczącymi potrzeby i wymagania dotyczących realizacji projektu.

01

Briefing / Spotkanie

02 / Przygotowanie oferty

W oparciu o analizę zebranych informacji i potrzeb, przygotowuję ofertę, która zawiera ustalony zakres prac, terminy realizacji oraz koszty projektu. Na ty etapie klient może zdecydować, czy nasze ustalenia zwierają wszystko, o czym rozmawialiśmy, czy może jednak są jeszcze jakieś pominięte kwestie, które warto poruszyć. W razie zmian oferta zostaje zaktualizowana i ponownie przedawniona klientowi w celu jej akceptacji. Sprawdzono z https://ikorektor.pl.

03 / Umowa

Po akceptacji warunków oferty przez klienta, przsteujemy do podpisania umowy określającej szcegóły projektu oraz warunki współpracy.

Chciałbym aby nasza współpraca opeirała sie na wzajemnym zaufaniu i transparentosć.

Aby tak było przer rozpoczęciem prac poproszę Cię o wpłątę zadatku w wysokości zadatku w wysokości 30% ceny projektu.  Zadatek jest dla mnie gwarancją, że podchodzisz do projektu poważnie i zależy Ci na dobrej współpracy.

04 / Research i analiza rynku

Po akcpetacji oferty i podpisaniu umowy nasza współpraca oficjalnie się rozpoczeła.

Zgodnie z moim procesem w tym etapie prztsępuje już do konkretnej pracy.

Zanim jednak ropocznę stritkę proces kreatwyny dokoknuje researchu i analizi marki na wielu płaszczyznach. Wszstko po to aby jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby i stworzyć  indywdiualny projekt odpowiadający na potrzeby marki i Towie wymagania wzgleedem kreacji wizualnej.

Analizuje obecny styl komunikacji marki, system identyfikacji wuzalnej oraz określam problemy związane z materiałami pormocyjnymi.

Zbieram informację mające na celu  w celu określenia  potrzeb z zakresu tożsamości wizualnej.

05 / Moadboardy

W opraciu o zebrane infomracje na pierwszym etepie zestaiwam je z zebranymy podczas nalizy wynikami i przedstaiwam.

Zebrane  na pierwszym etepie infomrację konfrontuje z wynikami analizy dzięi czemu zysukuje klarowny pogląd na obecną sytuację komuniajcji marki w zestawieniu z oczekiwaniami i nowym postrzeganiem marki.

Takei zestaiwenie jest bardzo pomocne w określeniu koncepcji nowego kierunku wizualnego, który przedtsaiwam za pomocą minium moadboardów o różnej stylistyce.

Moadboard to nic innego jak zbiór wstępnych  inspiracji nowego stylu wizualnego spełniającego założenia określone podczas spotkania oraz wynikających z przeprowadzonej analizy.

Moadboardy pomggą Ci spojrzeć na swoja markę z całkiem na nowo.

Nastenie wspólnie z omawiamy wady i zalety każdego z możliwych do obrania kierunków oraz dokonujemy wyboru odpowiendiej dla porejktu stylistyki która stanowi wytyczne do dlaszej rpacy na proejtkem.

Pamiętaj aby być zdecydowanym w momencie ywboru kierunku. Powró z etapu prezentacji proejktu finalnego wiaże się z dodatkowymi kosztami gdyże będe musiał pownoeni wykonać tę sama prace.

06 / Koncepcje wstępne

Na podstawie wybranej stylistyki, opracowuje propozycję klucz wizualny – główny motyw graficzny marki wstępne szkice logo, koncepcje graficzne, porpozyję kolorystyczne, doieram kroje pisma i całość przedstawiam klientowi w celu uzyskania jego opinii i feedbacku.

Etap ten powazala jeszcze bardziej doprecyzować Towje preferencje wizualne dzięi czemu już na wczesnym etapie porjektowania zmininmalizować ryzyko nieporuzmineń ziwązanych np. z tym jak ma wyglądać towje logo lub czy wybrana kolortyka będzie odpwoidnia dla Towjej marki.

07 / Projektowanie

Borąc pod uwagę wszystkie zebrnae informację i ustalenia nandszedł czas na etap proejktowania.

To etap bardzo wymagający i czaschlonny. Podczas projetkownaia skupia się zaówno na aspketach wizualnych jak i technicznch tak aby finalny porejtk był jka najlepiej dopasowany do potrzeb i wymagań przygotowany do bezporblemowej eksploatacji na każdej płaszyżnie jego wykorzytywania.

Projektuje logo klucz wizualny – główny motyw graficzny marki, oraz wszytskie wczesniej ustalone elementy. Dużą uwagę przykąłdam do tehcnicznych aspektów każdego z projektownaego elemtnu dzieic zmeu amssz gwracnję, że będziesz mógł koryztsać z nich bezporblmeowo.

Sytsem identyfikajci wizualnej w zalęzności o zakresu i potrzeb moze zaiwerać

Podstaowe elementy to:

Znak marki – Logo
Key Visual
Kolorytyka marki
Typograifa marki
Szablon porejtku wizytówki
Szablon papieru firmowego
Szablon ofert
Szablon prezentacji Power Point
Szablony Social Media
Projekty gadżetów reklamowych
Projekty zoanczeń odzieży
Projekty zonakowąń samochodów

08 / Prezentacja projektu

Przyszeł czas na prezentację projektu.

Możńa rzecz że ten etap jest tym najpryzjemniejszym dla kleintya gdyż stanowiu ziweczenie wspołnych wysiłków poczynionych podczas reliazaji całego proejktu.

Zanim jdnak otrsymasz prezentajcę sprawdzam  zgodność proejktu z zaożemniami i umową,

Następnie wysyłąm link do prezentacji proejktu  tkóym przedtsiawam  Ci wykoane na pdostaiwe czensijesyh ustalen porjekty w postaciaci spójnej prezentacji zaweirającej wszytskieke ustaloiena elemnty pryzkąłdy ich zatsosowań wizualizacje przykładowe zastosowanie.

Wspólnie rozmawiamy o zaporponowanej kreacji i uważnie słucham wszystkich Towich uwag.

Projekt bez Towjej akeptacji nie może zostać zakończony dlatego niebzędne bedzie wprowadzenie twoich uwag do proejtku abyś był w pełni ustasfakcjonowanyz efektu końcowego.

Pamiętaj jednak że to co widzisz to ekfet wpsolnej pracy iwynika on z potrzeb i ustaleń dlatego nie staraj zmieniać się projektu o 180o gdyż przelszismy juz etap na którym wybraliśy odpwoeidni kierunek a zmaina go o 180o spowoduje że zaczniemy wsyztsko od nowa co wiaże się  zdodatkowymi kosztami.

09 / Korekta i dopracowanie

Wysłuchaem Towich uwag dlatego an tym etapie mam mmy miejsce aby je wprowadzić. 

Zawczyaj są to kosmetyczne zmiany ze względu na to, że juz na etapie kocnepcji wstpępnych podjąłeś deczję o kierunku wiuzalnym weług sowich preferencji.

Bąz pewny i konsekwetny wobec sowich wyborów.

Po wporadzeniu korekt wełdłguch wskazanych uwag nanosze ostatnie szlify i ponownie rpzeysłam zaktualziwoane podgląd na cąłośc proejktu.

Jeśłi tym razem wsyztsko jest w porzadku p

10 / Finalizacja

Tutaj potrzebuje jeszcze trochę czasu aby opracować tak zwany Brand Gudilines czyli dokument określający zasady stosowania systemu identyfikacji wizualnej.

Taki dokument zawiera m.in:

Logo i jego konstrukcja, pole ochronne logo, kolorystyka, skalowanie i rozmiar minimalny,

Typografia
Prezentacja kroju pisma, hierarchia styli typograficznych,  stopnie pisma i interlinia, długość wiersza,  tabele

Paleta kolorystyczna
Prezentacja palety kolorytycznej
wraz z opsiami kolorów w wymaganych standardach RGB, CMYK, PANTON, RAL

Layout
Opis tworzenia kompozycji w oparciu oo szablon danego elmentu

Elementy graficzne, piktogramy, zdjęcia itd.

Proces ten jest dość czasochloony ze względu na to zę wymaga on wysokiej dokłądnosci wmporcesie jego towrzenia. Błędnne stworzenie wyycznych może porwadzić do szeregu komplkiacji w pózniejszym stoswoaniu się do żłe spiansych sytycnzych.

Jednoczęsnie tworząć dokuemnt wszystkie niezbędne pliki wi porządkuje w schludną hierachie folderów tak abyś nie miał problemu ze znalezieniem konkretego pliki w konkretnym fomrcie. Jak to się potocznie mówi – „porządek musi być”

Po zakończeniu tego etapu wszytsko jest już gotowe.

Zanim cały proejtk zostanie przkeazny w Towej ręce musiy jeszcze dokończy c formalnosci dlatego finalizując nasz porjekt orzymasz odemnie fakturę końcową do opłacenia pozostałej kwoty projektu.

Z dniem dokonania zapłaty otrzymasz majątkowe prawa autorskie do wykonanego projektua po otrzymaniu zapłaty za wykonany projekt, przekażę Ci wszystkie przygotowane pliki.

Jeśłi dotraliśmy do smaego końca to weirzę że jestes zadowolny z anszej współpracy i efketu finlanego.

Braw dla nas i polecam się na przyszlośc.

10 / Pomoc we wdrożeniu

Pomoc rzy wdorżeniu wiaze się z poświeceniem doatkowego czasu przy jego rlaizajci.

Jesłi na poczatku wspolapracy nie zdecydowlaes sie na wpsarivw tym zakresie nic nie skozadzi.

Porozmaiwjamy i ustalmy zakres wpsarcia. Moęż chcesz abym zlecił i nadzowrował druk towich proejtków. Moze potrzbeujesz pomocy przy wyborz eywkoanwcy gadżetow rkelmaowych. 

A mzę twoim pracwinoy potrzbeuja obajsenien jak uzywa pryzgotowancyh wczensije szblonów.

Porozmaiwajmy jaki zkres prac czeka Cię z=w ziwązku ze zmianami i jak ejstem w staneiCi pomóc. Być może pojawiły się drobne porjektu przy któycb potrzbeujsz mojego wpsarcia.

Jak najbardziej bede Ci wstanei w tym pomóc.

 Potrzbeujsz zlecić druk, Wybór podmiotu odpowiadzialnego za realizację
Analiza rynku i wybór najlepszej oferty uwzględniając potrzeby projektowe oraz określony budżet.

Nadzór na produkcją
Kontakt z podmiotem realizującym produkcję oraz dbałość i odpowiedzialność za realizację materiałów.

10 / Dalsza współpraca

Jeśłi jestes zadowlony ze wspólpracy ale nadal potrzbuejsz wsparcia przy inncyh proejtakach, jestem otwarty na kontunowanie współpracy.

Spotkaj my się, porozamwiajmy, ustalimy potrzeby i warunki i do dzieła

Etap ten nazywam etapem poznawczym.

Można powiedzieć, że jest to najważniejszy etap, który angażuje obydwie strony w celu jak najlepszego zrozumienia i poznania marki.

Podczas spotkania przedstawiam klientowi, jak wyglądają poszczególne etapy procesu projektowego, odpowiadam na niejasności i prezentuje przykładowe realizacje uwzględniające podejście procesowe.

Kontynuując rozmowę zbieram szczegółowe informacje na temat historii marki, jej misji, celów, poznaje jej ofertę, obszary działań, klientów i konkurencję. Stram sie róeniż poznać preferencje wizualne oraz okreslić jakie osoby będą miały wpływ na poces projekotwy i decyzjność.

Rozmowa zostaje podgumowana ustaleniami dotyczącymi potrzeby i wymagania dotyczących realizacji projektu.

⚹ Porozmawiajmy o Twoim projekcie ⚹ Porozmawiajmy o Twoim projekcie ⚹ Porozmawiajmy o Twoim projekcie ⚹ Porozmawiajmy o Twoim projekcie ⚹ Porozmawiajmy o Twoim projekcie ⚹ Porozmawiajmy o Twoim projekcie ⚹ Porozmawiajmy o Twoim projekcie ⚹ Porozmawiajmy o Twoim projekcie ⚹ Porozmawiajmy o Twoim projekcie ⚹ Porozmawiajmy o Twoim projekcie ⚹ Porozmawiajmy o Twoim projekcie ⚹ Porozmawiajmy o Twoim projekcie ⚹ Porozmawiajmy o Twoim projekcie ⚹ Porozmawiajmy o Twoim projekcie ⚹ Porozmawiajmy o Twoim projekcie 

kontakt@flou.studio

+48 791 501 249

Social media

Adres do korespondencji

Chmielna 22a/11
87-800 Włocławek